Úvodní stránka > 25 hodin s 25. plrp

25 hodin s 25. plrp

 

Téma akce: Základní stmelení s novými příslušníky pro doplnění jednotky nasazené v operaci

Cíl akce: Základní seznámení s potřebnými dovednostmi jednotlivce (Individual Core Combat Skills) ve výcvikových předmětech formou přednášky a praktického nácviku

Forma: Výcvik v družstvech pod vedením instruktora / velitele družstva

Podmínky účasti:

 • Účastník musí být starší 18 let.
 • Účastník musí souhlasit s prohlášením (prohlaseni.doc) a jeho přílohou (priloha.doc).
 • Účastník bude mít vlastní oděv a obuv.
 • Účastníkovi bude zapůjčen materiál vojenského útvaru dle seznamu (seznam.doc).

V případě zájmu zašlete prosím vyplněnou přihlášku (prihlaska.doc) na adresu 25hodin@email.cz nejpozději do 15. 8. 2018. Přihlašovat se lze jen do vyčerpání kapacity, která činí 35 osob.

 

Časový harmonogram:

 • Shromáždění účastníků akce: pátek 31. 8. 2018 od 12.30 do 13.30 hodin v areálu vojenského útvaru 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice.
 • Začátek akce: pátek 31. 8. 2018 v 14.00 hodin.
 • Ukončení akce: sobota 1. 9. 2018 v 15.00 hodin.

Program akce:

 • Seznámení s 25. protiletadlovým raketovým plukem.
 • Poučení o bezpečnosti, ochraně zdraví a majetku.
 • Výdej materiálu a uložení osobních věcí.
 • Pěší tvary družstva (nástupové, pochodové).
 • Zdravotní příprava (Úkony první pomoci).
 • Průzkumná hlídka (průzkum pochodové osy, prostor rozmístění).
 • Ochrana proti zbraním hromadného ničení (prostředky OPZHN).
 • Topografická příprava (souřadnicové systémy, mapy).
 • Spojovací příprava (provoz v komunikačních sítích).
 • Bojové drily (při kontaktu s protivníkem).
 • Tělesná příprava (Boj zblízka).
 • Nácvik se zbraní (manipulace, bezpečnost).
 • Udržení bojeschopnosti (odpočinek, stravování, hygiena, obrana, ochrana).

Nahoru