Home page > Aktuality > „S vojáky budu sdílet jejich radosti i strasti,“ říká nový kaplan strakonického protiletadlového pluku

„S vojáky budu sdílet jejich radosti i strasti,“ říká nový kaplan strakonického protiletadlového pluku

Kapitán Michal Balek, kněz Církve československé husitské, se na začátku července stal novým vojenským kaplanem strakonického 25. protiletadlového raketového pluku.

Předtím působil pět let jako kaplan v pražské Thomayerově nemocnici. „Volali mě k onkologicky nemocným pacientům, ženám, kterým při porodu zemřelo dítě, psychicky nemocným dětem, k lidem, kteří prodělali amputaci. Byla to nelehká služba. Ale když jsem od nich odcházel a oni se cítili lépe, byl jsem přesvědčen, že tato práce má smysl,“ uvádí kapitán Balek.

Pomáhat chce i v armádě

„V Písmu se píše, že pastýř by měl s těmi svými sdílet jejich radosti i strasti. Přímo je zde uvedeno, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Podobně vnímám i já službu vojenského kaplana. Vojáci jsou taky jen lidé, mají své radosti i starosti, a kaplan by je měl s nimi sdílet. Jeho úkolem není poučovat nebo říkat lidem, co mají dělat,“ tvrdí Balek a pokračuje: „Kaplan by měl mezi lidi vnášet dobrou náladu, lidé by jej měli rádi vidět. Kaplan je zároveň vázán zpovědním tajemstvím. Co mu lidé řeknou, zůstane jen u něj.“

Do armády přivedla Michala Balka potřeba změny. „Chtěl jsem svůj profesní život proložit něčím, co mě posune dál. Navíc to byla výzva. Je mi 45 let, fyzičku mám takovou, jakou mám. Byl jsem zvědavý, jestli ve svém věku zvládnu vojenský výcvik, jestli budu stačit těm mladším,“ vysvětluje kapitán Balek.

K víře jej přivedl bratr

Do církve vstoupil v 18 letech, když studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Přemluvil ho starší bratr, který je také kněz. „Rodiče byli z mého rozhodnutí překvapení. Sami do kostela nechodili, já jsem nikdy nevěřil ani na Ježíška,“ říká s úsměvem Michal Balek.

Na fakultě tehdy vydržel jen půl roku. „Víc jsem si užíval Prahu, než studoval,“ přiznává Balek. Po odchodu ze školy se živil jako dělník, sanitář, průvodce či údržbář. Studium dokončil až na druhý pokus. Když se v 28 letech vrátil na teologickou fakultu, byl již církevním kazatelem. „Měl jsem na starosti farnost v Kutné Hoře. Přes týden jsem studoval v Praze a o víkendu se staral o farnost,“ vzpomíná Balek.

Kněžský talár na hřebík nepověsí

Michal Balek se vstupem do Armády ČR stal zaměstnancem Ministerstva obrany. Ve své církvi tak momentálně zastává pozici „duchovního ve specifických službách“. Službu kněze ovšem může vykonávat i nadále. Může křtít, oddávat, sloužit bohoslužby. Kvůli službě u protiletadlového pluku se přestěhoval z Prahy do Písku. „Kousek od mého nového domova působí husitský sbor, paní farářka se na spolupráci se mnou prý již těší,“ uzavírá kapitán Balek.

Služba vojenského kaplana obecně

V Armádě ČR momentálně slouží zhruba tři desítky vojenských kaplanů. Do služby jsou vysíláni na základě písemného návrhu představitele své církve a na základě získaného společného pověření České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Služba vojenského kaplana není motivována snahou o získání nových členů pro svou víru či církev. Je časově ohraničena, standardní délka služby je zpravidla 6 let. Poté odchází kaplan do zálohy a zpět do služeb své církve.

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

 

Jak probíhala bohoslužba vyslání, během které kapitán Michal Balek složil slib vojenského kaplana, se dočtete níže. Prohlédnout si můžete i fotografie.

Vyslání nového vojenského kaplana

V úterý 22. srpna 2017 proběhla v kapli Svatého Václava v Thomayerově nemocnici v Praze slavnostní bohoslužba vyslání nového vojenského kaplana kpt. Michala Balka. Slavnostní bohoslužby se zúčastnili kromě dalších vojenských kaplanů, zástupců nemocnice a hostů z řad rodiny i bývalých kolegů i předseda České biskupské konference arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. a za Ekumenickou radu církví v České republice její předseda Mgr. Daniel Ženatý. Přítomen byl také plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK, velitel 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, kde bude nový vojenský kaplan sloužit.

Součástí bohoslužby bylo složení slibu vojenského kaplana, který kpt. Michal Balek přečetl, následně podepsal a stvrdil rukou podáním přítomným představitelům církví. Bohoslužbu doprovodil smíšený pěvecký sbor Gabriel. Po bohoslužbě následoval raut, zahájený slavnostním přípitkem proneseným novým velitelem kpt. Michala Balka. Přejeme hodně zdaru a Božího požehnání novému kaplanovi v jeho službě.

Autor: Jan Duda

Foto: archív Michala Balka, Ondřej Balek a Jiří Šťástka (www.clovekavira.cz)

Fotogalerie

Nahoru