Home page > Aktuality > Strakoničtí protiletadlovci pilovali v Doupovských horách taktické činnosti

Strakoničtí protiletadlovci pilovali v Doupovských horách taktické činnosti

Na nácvik aktivace úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany ze začátku června navázalo minulý týden ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku operačně taktické cvičení. Vojáci během něj nacvičovali, jak postupovat po příjezdu do prostoru operace. Zaměřili se zejména na to, aby veškerá činnost probíhala v souladu se standardními operačními postupy.

Činnost protiletadlového družstva v dočasném palebném postavení

 

„Hlavním cílem operačně taktického cvičení bylo sladit celé úkolové uskupení a procvičit taktické činnosti, jak na sebe navazují – od příjezdu do prostoru operace, přes vydání bojového rozkazu a plánování operace, provedení rekognoskace, zasazení jednotek do prostoru, až po samotné řízení operace a řešení situací, které mohou nastat,“ uvedl velitel úkolového uskupení major Peter Rabiňák.

 

Vojáci během cvičení reagovali na různé incidenty, které by je mohly potkat během nasazení v operaci. Namátkou lze jmenovat napadení palebných družstev nepřímou palbou, dělostřelecký přepad, ztrátu spojení, nález nevybuchlé munice či zranění vojáků. Příslušníci roty podpory, jejichž úkolem je logistické zabezpečení palebné baterie, se museli vypořádat s požadavky na opravu vozidel, dozásobení jednotek, ošetření a transport raněných či vyprošťování techniky.

 

Zaměřili se na metodiku

 

„Jednalo se o modelové situace, které vojáci nacvičují před výjezdem do zahraniční operace. Důraz jsme kladli zejména na to, aby je vojáci na všech stupních velení řešili v souladu se standardními operačními postupy a metodikou dle programu NATO – TACEVAL,“ vysvětlil major Rabiňák. Cvičení totiž zároveň sloužilo jako příprava úkolového uskupení na přezkoušení podle programu TACEVAL.

 

Cvičení na Doupově vojáci zakončili střelbami z ručních zbraní a házením granátů. Během návratu do strakonické posádky si procvičili také přesun v kolonách. Po silnici totiž přepravovali přes šedesát vozidel a téměř dvě desítky kontejnerů s materiálem.

 

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany má téměř 200 vojáků. Jeho jádro tvoří příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. Skládá se z protiletadlové raketové baterie, roty podpory a národního podpůrného prvku NSE (National Support Element).

 

Od začátku letošního roku drží úkolové uskupení tříletou hotovost v Silách rychlé reakce NATO s tím, že v příštím roce bude zařazeno do nejvyšší hotovosti Sil velmi rychlé reakce NATO – takzvané VJTF (Very High Readiness Joint Task Force). Tyto síly má Aliance k řešení nejrůznějších krizí a v případě aktivace by byly nasazeny jako první v časovém horizontu několika málo dní.

 

 

Foto: autor

 

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru