Home page > Aktuality > Strakoničtí vojáci v Boleticích procvičovali řešení vzdušných i pozemních incidentů

Strakoničtí vojáci v Boleticích procvičovali řešení vzdušných i pozemních incidentů

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany, jež na začátku roku zahájilo tříletou hotovost v Silách rychlé reakce NATO, čeká v dubnu náročné přezkoušení. Hodnotitelé ze Severoatlantické aliance budou posuzovat, jak jsou jeho příslušníci schopni plnit úkoly v operacích NATO. Z toho důvodu také protiletadlová raketová baterie, která tvoří hlavní bojovou sílu uskupení, absolvovala minulý týden nepřetržitý výcvik ve vojenském újezdu Boletice na Českokrumlovsku.

Strakoničtí vojáci cvičili ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice

„Tento výcvik zapadá do naší koncepce přípravy na přezkoušení dle metodiky TACEVAL. Zaměřen byl na komplexní službu na úrovni družstva. Hlavním cílem bylo sladění družstev a prohloubení schopností jejich příslušníků v odborné přípravě,“ uvedl kapitán Lukáš Perný, který velí protiletadlové raketové baterii.

Během uplynulého týdne vojáci nacvičovali zejména procesy velení a řízení, systém podávání hlášení a procedury při přidělování vzdušných cílů. „Cíle byly přidělovány jak po terminálech, tak i hlasem. Druhý způsob jsme procvičovali z toho důvodu, aby vojáci byli schopni reagovat a postřelovat cíle i v případě závady na technice,“ vysvětlil kapitán Perný a dodal, že vojáci během výcviku působili proti vrtulníkům i simulovaným vzdušným cílům.

Schopnosti vojáků prověřily i pozemní incidenty

Kromě útoků ze vzduchu řešili vojáci i množství pozemních incidentů. Nacvičovali například, jak reagovat při napadení nepřímou palbou nebo dělostřeleckém přepadu. Připomněli si, jak poskytovat první pomoc v boji. Museli si poradit se skupinkou demonstrantů, závadami na technice či oslabením družstva v důsledku fiktivního zranění či úmrtí vojáka. Příslušníci protiletadlových družstev si také vyzkoušeli činnost při nouzovém opuštění stanoviště a pohyb v neznámém terénu s omezeným vybavením.

Vojáci nacvičovali, jak reagovat při napadení nepřímou palbou

Připravují se na TACEVAL

Všechny tyto situace mohou být vojákům rozehrány během přezkoušení, které je čeká letos v dubnu. V řeči odborníků z NATO je označováno jako Startassess a jedná se o důležitý krok v hodnocení dle programu TACEVAL.

Každá vojenská jednotka, která chce operovat v prostředí Severoatlantické aliance, musí projít certifikací. Ta potvrzuje, že vojáci jsou schopni plnit úkoly pod velením Aliance a zvládnou kooperovat s ostatními jednotkami NATO. U vzdušných sil bývá toto hodnocení nazýváno TACEVAL (Tactical Evaluation).

 

  • Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany má téměř 200 vojáků. Jeho jádro tvoří příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.
  • Skládá se z protiletadlové raketové baterie, roty podpory a národního podpůrného prvku NSE (National Support Element).
  • V Silách rychlé reakce NATO drží hotovost v letech 2018 až 2020. V druhém roce hotovosti, tedy v roce 2019, bude součástí takzvaného VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), tedy těch nejrychlejších sil, jež má NATO k dispozici pro řešení nejrůznějších krizí.

 

Foto: kapitán Lukáš Perný a kapitánka Jana Samcová

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru