Home page > Aktuality > Strakoničtí vojáci vytvořili aplikace, které pomohou jejich práci i spolupráci s letectvem

Strakoničtí vojáci vytvořili aplikace, které pomohou jejich práci i spolupráci s letectvem

Kapitán Pavel Samek a rotmistr Jan Tichý, příslušníci 25.protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, vytvořili počítačové aplikace, které nejen že pomohou obsluhám radiolokátoru a odpalovacího zařízení protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB, nýbrž i zefektivní spolupráci s letectvem při výcviku vojáků.

„Jedná se o aplikaci pro systém Android, používaný v mobilních telefonech nebo tabletech, která slouží k záznamu činnosti obsluhy radiolokátoru při vedení bojové činnosti,“ představil novinku její tvůrce kapitán Pavel Samek. „Díky ní vyhodnocujeme naší efektivitu, tedy úspěšnost vojáků při plnění jejich hlavního úkolu, kterým je zabezpečení pozemní protivzdušné obrany. Pilotům zároveň nabízí téměř okamžitou zpětnou vazbu, do jaké míry bylo naše působení proti nim účinné,“ vysvětlil důstojník z oddělení bojové přípravy strakonického útvaru.

V praxi tento „zlepšovák“ funguje následovně. V radiolokátoru SURN CZ, takzvaném srdci protiletadlového komplexu 2K12 KUB, sedí člověk, který na základě komunikace mezi velitelem a operátorem zadává do systému pomocí dotykové obrazovky různé údaje. „Vedle základních parametrů vzdušných cílů jsou zaznamenávány povely k řízení palby včetně času, kdy byly vydány (čas zachycení cíle, sledování cíle, odpálení rakety apod.). Evidují se dále časy zapnutí a vypnutí radiolokačních vysílačů, zadat je možné intenzitu rušení a další informace,“ vyjmenoval kapitán Samek. Finálním výstupem je pak textový soubor, ve kterém je chronologicky zaznamenána veškerá činnost obsluhy radiolokátoru.

Na aplikaci pracoval průběžně jeden měsíc. „Bavilo mě to, pronikl jsem do něčeho nového, co jsem neznal. Nejvíce času mi zabralo nastudovat, jak funguje mechanismus tvoření aplikace a její grafická úprava. A ačkoliv se jedná jen o jednoduchou grafiku, z funkčního hlediska to pro nás má velký význam,“ zhodnotil čtyřiatřicetiletý voják.

Jiná pomůcka je určena obsluhám odpalovacího zařízení

Aplikaci založenou na podobném systému, ovšem pro obsluhy odpalovacího zařízení, vytvořil nezávisle na svém kolegovi rotmistr Jan Tichý. Využívá se zejména ve dvou případech. V tom prvním usnadňuje vojákům výpočty, které provádí během optické či automatické orientace odpalovacích zařízení při zaujímání palebného postavení. „V rámci přípravy palebného postavení si musí velitel družstva vypočítat řadu prvků pro palbu. Jestliže provede špatný výpočet, ovlivní to celou bojovou činnost. Smyslem aplikace je předejít vzniku potenciální chyby,“ objasnil rotmistr Tichý.

Mezi povinnosti osádky v rámci bojové služby patří i dodržení řady časových limitů, například pro napájení raket. Zmíněná novinka to bez problému umožňuje pro každou raketu zvlášť, i za současného nastavení podmínek prostředí jako okolní teploty.

Doteď prováděli vojáci výpočty ručně, případně s využitím kalkulačky. Rovněž svou úspěšnost či neúspěšnost v boji se vzdušným protivníkem byli v minulosti schopni vyhodnotit bez této aplikace.  Vyžadovalo to ovšem ruční vypisování údajů z videozáznamu, což bylo zdlouhavé a časově náročné.

Nutno dodat, že oba muži pracovali na této věci nad rámec svých služebních povinností ve volném čase. „Zhruba sto hodin čistého času,“ odhadnul Tichý, jak dlouho mu trvala tvorba pomůcky. „Nejsložitější bylo naučit se dělat v novém systému a pracovat s omezenými možnostmi, které vám mobilní telefon nabízí. Nejhorší je hledání chyby v kódu. Stačí použít jedno špatné znaménko, středník…,“ vysvětlil úskalí příslušník čtvrté baterie z 251. protiletadlového oddílu.

„Profesionální programátor by to měl hotové možná za polovinu času, ale amatérovi to trvá déle. Pro mě je to koníček, kterým se ale zároveň učím něco nového. I přesto jsem se snažil, aby to mělo smysl a bylo to pro naši práci prospěšné,“ uzavřel rotmistr Tichý.

 

Foto: autor a příslušníci 251. protiletadlového raketového oddílu

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku

Nahoru