Home page > Aktuality > Střelecký koncert na Doupově: Strakoničtí vojáci se rozloučili s protiletadlovými komplety STRELA-10 salvou raket

Střelecký koncert na Doupově: Strakoničtí vojáci se rozloučili s protiletadlovými komplety STRELA-10 salvou raket

Loučení ve velkém stylu. Tak by se daly nazvat bojové střelby, jež strakoničtí vojáci absolvovali tento týden ve vojenském újezdu Hradiště u Karlových Varů. Naposledy při nich stříleli z protiletadlových raketových systémů S-10M2D, které budou po téměř 40 letech vyřazeny z výzbroje české armády.

Protiletadlové raketové komplety S-10M2D se rozloučily salvou raket.

Řídící střeleb podplukovník Petr Řezníček velí: „Do palebného postavení vpřed!“. Bojové vozidlo S-10M2D se přesouvá na palebnou čáru. Je veleno k pohotovosti jedna. Operátor zvedá nástavbu do bojové polohy. „Cíl v sektoru vyhledat,“ zní povel z řídící věže. Operátor zapíná napájení na raketu a vyhledává cíl. Za chvíli hlásí: „Cíl na středu, vidím!“

„Cíl zničit!“, velí podplukovník Řezníček. Operátor stiskne tlačítko na pultu zamíření do první polohy. Víko kontejneru se odklopí a hlavice rakety začne aktivně sledovat cíl. Operátor se přesvědčí, že cíl je skutečně zachycen, a domáčkne tlačítko do druhé polohy. Následuje typický svištivý zvuk a odpálení rakety. „Cíl zničen, spotřeba jedna!“, hlásí operátor splnění úkolu.

Vystříleli téměř osm desítek raket

Podobné situace se odehrávaly tento týden na protiletadlové střelnici Březina, kde se uskutečnily bojové střelby příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. Vojáci pálili nejenom ze zbraňových systémů S-10M2D, ale i z kompletů RBS-70 a S-2M. „Stříleli jsme 28 raket z protiletadlových raketových kompletů S-10M2D, 40 raket z kompletů S-2M a osm raket z kompletů RBS-70,“ upřesnil podplukovník Petr Řezníček, jenž bojové střelby řídil.

Schopnosti cvičících prověřily rozmanité střelecké úlohy. Střílelo se ve dne i v noci, na různé typy terčů. Operátoři protiletadlových kompletů RBS-70 působili na rukáv, který za sebou na laně táhl bezpilotní prostředek. Obsluhy systémů S-10M2D a S-2M zase střílely na osvětlovací rakety a pozemní světla.

Komplety se loučí po 40 letech služby

Doupovské hory zažily střeleckou derniéru protiletadlových kompletů S-10M2D, které po téměř 40 letech završí svou službu v české armádě. Vojáci je používali od roku 1983, kdy byly zavedeny do výzbroje tehdejší Československé lidové armády. Disponovaly jimi raketo-dělostřelecké baterie, později raketo-dělostřelecké oddíly, jež byly součástí vševojskových pluků. Během 80. let bylo těmito komplety vyzbrojeno celkem jedenáct pluků.

„Do konce roku 1992 měla tehdejší Československá armáda celkem 52 těchto bojových vozidel. Po rozdělení republiky 32 z nich připadlo Armádě České republiky a 20 Armádě Slovenské republiky,“ doplnil plukovník v. v. Ladislav Michálek, jeden z pamětníků a veteránů vojsk protivzdušné obrany.

Zbylo 16 kompletů

Od roku 2004, kdy bylo vojsko pozemní protivzdušné obrany reorganizováno na současnou podobu a strukturu, bylo ve výzbroji Armády ČR ponecháno 16 kusů těchto kompletů. Ty se nacházejí u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích.

„Náhradou za zbraňové systémy S-10M2D obdržíme protiletadlové raketové komplety RBS-70NG. První část dodávky převezmeme na konci letošního roku, zbytek pak během roku 2021,“ dodal zástupce velitele strakonického útvaru plukovník Jaroslav Daverný.

 

Foto: Michal Voska a kapitánka Jana Samcová

Autor: kapitánka Jana Samcová a Michal Voska

Fotogalerie

Nahoru