Home page > Aktuality > Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží

Studenti Univerzity obrany se během studia mohou účastnit vojenských cvičení i stáží

Strakonický 25. protiletadlový raketový pluk motivuje studenty ke studiu na Univerzitě obrany v Brně. Spolupracuje proto s tamní Katedrou systémů protivzdušné obrany, aktivně se zapojuje do dnů otevřených dveří a budoucím vojákům při této příležitosti přibližuje podstatu protiletadlového raketového vojska.

Studenti se během stáže u strakonického útvaru seznámili například s ovládáním řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN CZ

Zdaleka se ovšem nejedná o jedinou formu spolupráce mezi strakonickým 25. protiletadlovým raketovým plukem a katedrou, jež je jedním z vědecko-pedagogických pracovišť Fakulty vojenských technologií. Podplukovník Jan Farlík, zastupující vedoucího Katedry systémů protivzdušné obrany, považuje z hlediska účelu pracoviště za nejdůležitější výchovně-vzdělávací aktivity.

„Studenti při výběru specializace velmi přemýšlejí o možnostech svého uplatnění. Jestli budou mít možnost cestovat, rozvíjet se, vykonávat zajímavou práci. Jestliže posluchači čtvrtého a pátého ročníku mají možnost vyjet s útvarem na cvičení, včetně zahraničních cvičení s mezinárodní účastí, získávají neocenitelné zkušenosti ještě na půdě univerzity. Mladším kolegům, kteří se teprve rozhodují, mohou následně sdělit, že studium specializace pozemní protivzdušné obrany má smysl, je zajímavé a perspektivní. Není totiž nic horšího, než fádní studium bez zážitků,“ vysvětlil Farlík.

Přibližují studentům jejich budoucí práci

Studenti se proto díky snaze katedry mohou účastnit cvičení po boku strakonických vojáků a mohou využít i odborných stáží přímo u strakonického pluku. Zástupci útvaru se mimo jiné věnují i výuce studentů v Brně.

Aktivity katedry ve prospěch vojska protivzdušné obrany nespočívají jen v přípravě důstojníků. Nedílnou součástí je výzkumná činnost. Katedra také vyčleňuje specialisty do odborných týmů a oponentských rad v rámci akvizičních procesů jako je pořízení přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG nebo řešení náhrady protiletadlového raketového systému 2K12 KUB.

Konference s mezinárodní účastí

Katedra nabízí také zázemí pro různé pracovní semináře či workshopy. Od roku 2000 pořádá každoročně konference protivzdušné obrany, kterých se účastní nejen vojenští odborníci z Armády ČR, ale i ostatních armád Severoatlantické aliance a civilní specialisté z tuzemských i zahraničních firem států NATO. Minulý rok například ve spolupráci s velitelstvím Vzdušných sil Armády ČR a strakonickým útvarem zorganizovala závěrečnou plánovací konferenci k mezinárodnímu cvičení Tobruq Legacy 2017.

Spolupráce Katedry systémů protivzdušné obrany s 25. protiletadlovým raketovým plukem se zlepšuje každým rokem. „Podílí se na tom samozřejmě vstřícný přístup velení útvaru a náčelníka vojska. Ačkoliv katedra není zahrnuta do organizační struktury vojska pozemní protivzdušné obrany, představuje jakousi prodlouženou ruku a službu pro vojsko. S vojenským útvarem ve Strakonicích je personálně i odborně úzce propojena a je připravená spolupracovat ve všech požadovaných aspektech,“ dodal podplukovník Jan Farlík.

 

Foto: autor, archív Univerzity obrany a major Jaroslav Sekanina

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru