Home page > Aktuality > Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany se cvičně připravovalo na odjezd do operace

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany se cvičně připravovalo na odjezd do operace

Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany drží od začátku letošního roku tříletou hotovost v Silách rychlé reakce NATO s tím, že v příštím roce bude zařazeno do nejvyšší hotovosti Sil velmi rychlé reakce NATO. Aliance má tyto síly k dispozici pro řešení nejrůznějších krizí a v případě aktivace by byly nasazeny jako první v časovém horizontu několika málo dní. Jak by probíhala aktivace českého úkolového uskupení, jehož jádro tvoří příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, nacvičovali vojáci minulý týden.

Vojáci nacvičovali odjezd do operace

Neděle 3. června, 12.00 hodin. Vedoucí Stálé směny Společného operačního centra Ministerstva obrany vyhlašuje signál, kterým zahajuje nácvik uvedení úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany do bojové připravenosti. Následuje vyrozumění operačních dozorčích všech útvarů a složek, jež do úkolového uskupení vyčleňují osoby, techniku nebo materiál. Směny operačních dozorčích svolávají vojáky do služby.

Všichni příslušníci úkolového uskupení musí do stanoveného času dorazit do posádky 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Mají několik dní na to, aby se cvičně připravili na odjezd do operace.

Kontrolují i stav zásob

„Hlavním cílem nácviku je ověřit proveditelnost plánu, podle kterého je úkolového uskupení uváděno do bojové připravenosti v míru. Prověřujeme zároveň systém vyrozumění osob a aktivační dokumentaci u všech součástí Armády ČR i dalších složek, které přispívají do úkolového uskupení. Ve spolupráci s Agenturou logistiky chceme dále zkontrolovat, jaký je reálný stav v místech odběru zásob z rezervace,“ uvedl řídící nácviku aktivace major David Necid, který zároveň ocenil aktivní přístup Agentury logistiky k provedení nácviku.

Vojáci tak v nejbližších hodinách připravují ve strakonické posádce techniku a materiál, které budou potřebovat při plnění úkolu v operaci NATO. Část zásob, jež není uskladněna ve Strakonicích, svážejí z několika vojenských útvarů a základen ze všech koutů republiky.

Uskupení je připraveno k přesunu

Vše je potřeba zkontrolovat. Prověřuje se funkčnost techniky, materiálu, výstroje a výzbroje. Zkontrolované věci pak vojáci nakládají na vozidla. Ve vojenském autoparku sestavují čtyři kolony, které mají dohromady přes šedesát vozidel. Ve čtvrtek večer hlásí velitel úkolového uskupení major Peter Rabiňák připravenost k přesunu.

Vozidla odjíždějí na nádraží ve Strakonicích, kde jsou nakládána na železniční vozy. Následně se vojáci i technika přepravují do stanice Podbořany na Lounsku.

„Nácvik aktivace byl ukončen v sobotu v odpoledních hodinách po vyvagónování techniky v železniční stanici Podbořany. Následně jsme se přesunuli do vojenského výcvikového prostoru Hradiště, kde budeme pokračovat operačně taktickým cvičením. Vojáci si během něj procvičí postupy a procedury, které by následovaly po příjezdu úkolového uskupení do prostoru operace,“ uzavřel velitel uskupení major Peter Rabiňák.

 

Foto: autor

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru